Špecifikácia a cenník


ZÁRUKA A SERVIS PRÍSLUŠENSTVO A CENY PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY
Pokiaľ sa vyskytne na vozidle závada
vyhľadáte náš najbližší servis
Doplnková výbava, elektrické okná,
klimatizácia
Jazda na vzdialenosť 100km,

bude Vás stáť iba 1 EURO,

spočitajte si Vašu úsporu

             

Cenník elektrovozidiel
  Výkon Cena s DPH Kč Cena s DPH €        
Elektro auto  5 KW 295 000 Kč 10 967          
Trojkolka 2 KW 149 900 Kč 5 572         
Trojkolka 2,8 KW 169 900 Kč 6 316         
Štvorkolka 2 KW 169 900 Kč 6 316         
Štvorkolka 2,8 KW 189 900 Kč 7 060         

 

Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla s automatickou prevodovkou je najviac 8 298,48€. Výška príspevku sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny vozidla a príjmu fyzickej osoby s ŤZP, cena vozidla sa zohľadňuje najviac v sume 13 277,57€.

Výška príspevku v % z ceny osobného motorového vozidla, najviac zo sumy 13 277, 57 eura

 

Cena osobného motorového vozidla Príjem fyzickej osoby s tažkým zdravotným postihnutím vyjadrený v násobkoch sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom30)
do 2 do 3 do 4 do 5
  85% 80% 70% 55%