Využite dotácie z eurofondov


Pri kúpe Energetického štvorlístka alebo kvetinky máte vždy k dispozícii elektrinu, teplú vodu a naviac môžete získať dotáciu podľa zákona 309/2014 na fotovoltaické panely a batérie so životnosťou min. 30 rokov

Certifikát